μεγαλόπτερα

(megaloptera). Μικρή τάξη εντόμων, η οποία παλαιότερα αποτελούσε υπόταξη της τάξης των νευροπτέρων, γνωστή και ως σιαλώδης. Θεωρείται από τις πιο πρωτόγονες ομάδες των ολομετάβολων εντόμων. Πρόκειται για υδρόβια έντομα μεγάλων διαστάσεων με μεγάλα πτερά, τα οποία έχουν άνοιγμα έως 16 εκ. Οι προνύμφες τους είναι υδρόβιες και έχουν τραχειακά βράγχια, τα οποία και διακρίνονται για τις ιδιόρρυθμες απομυζητικές τους λαβίδες, με τις οποίες συλλαμβάνουν τη λεία τους· διέρχονται από συνολικά 10-12 στάδια, προτού εξέλθουν από το νερό. Τα μ. απαντούν κυρίως στις θερμές χώρες και τρέφονται με υδρόβια έντομα, μικρά καρκινοειδή, κ.α. Τα μ. συνίστανται από δύο οικογένειες, τις σιαλίδες και τις κορυδαλίδες, οι οποίες περιλαμβάνουν 300 σύγχρονα είδη παγκοσμίως.
* * *
τα
ζωολ. τάξη νευροπτεροειδών εντόμων που υφίστανται πλήρη μεταμόρφωση και έχουν μεγάλα φτερά.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • νευρόπτερα — Τάξη εντόμων που αριθμεί πολυάριθμα είδη σπάνια μικρών διαστάσεων (άνοιγμα πτερύγων 5 χιλιοστά), συχνότερα μέσου ή μεγάλου μεγέθους και ορισμένες φορές πολύ μεγάλου (μερικοί μυρμηκολέοντες έχουν άνοιγμα πτερύγων σχεδόν 17 εκ.). Τα στοματικά… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.